Focus op de leraar! is een middagconferentie speciaal voor leraren, ib'ers en andere professionals in het basis- en voortgezet onderwijs. Het programma biedt inspirerende onderwerpen waarbij de leraar centraal staat. Het programma bevat aansprekende en prikkelende onderwerpen over en met ICT , en gaat in op hoe je je als leraar én als team kunt versterken door gebruik te maken van actuele inzichten en kennis. Daarnaast hebben we het over duurzaam samenwerken en samen leren binnen en tussen teams met ICT. Ten slotte is er aandacht voor jouw vakbekwaamheid. Hoe ben en blijf je een goede leraar? En wat betekent dit voor de herregistratie? 

De studiemiddag heeft een 'flipped' concept. Dit is een vorm van blended learning, waarbij je je voorafgaand en na afloop van de middag nog verder kunt verdiepen in de geboden onderwerpen. Bij inschrijving ontvang je half maart een inschrijfcode voor een EduSerie Focus op de leraar! Zo kun je kennismaken met en in de praktijk ervaren hoe blended learning werkt.

INSCHRIJVEN


Bij inschrijving vóór 15 februari 2017 betaal je € 75,- voor je deelname.
Vanaf 15 februari 2017 betaal je € 90,-.

INSCHRIJVEN ALS TEAM


Kom je samen met een collega? 
Vanaf twee personen betalen jullie altijd € 75,-; óók bij inschrijving na 15 februari 2017.

Certificering bij Registerleraar is aangevraagd

PROGRAMMA FOCUS OP DE LERAAR!

Focus op de leraar! heeft een programma in twee delen. In het eerste deel inspireren wij je met korte lezingen over verschillende onderwerpen. In het tweede deel discussiëren we met elkaar over hoe deze voorbeelden een inspiratie kunnen zijn voor jouw praktijk en wat daarin (al) gebeurt. Je verkent de mogelijkheden voor jouw verdere ontwikkeling en die van je school, team of sectie met behulp van - onder andere - ICT.

Je gaat naar huis met nieuwe contacten en nieuwe ideeën en inspiratie voor verdere ontwikkeling en samenwerking.

Daarnaast kun je vooraf en na afloop zelf aan de slag binnen een speciale online leeromgeving, met inhoudelijke aanvulling op de bijeenkomst.

 Wat staat er onder andere op het programma:

BELOFTES EN BULLSHIT OVER ICT EN ONDERWIJS

Casper Hulshof, universitair docent aan de Universiteit Utrecht, bespreekt achtergronden van, onderzoek naar, en broodje-aap verhalen over de potentie van ICT in het dagelijks leven en in het onderwijs.

‘LEARNING BITES’

Renske Roet, managing partner van Jobstraining, gaat in op effectief leren. Wat is micro learning, en kan dit jou helpen om beter te leren? En wat betekent 'leren door te doen' in de praktijk? Bekijk deze trailer https://vimeo.com/204157077

DYSLEXIE IN TRANSITIE: ‘GOOD PRACTICE’ VAN REGIONALE SAMENWERKING IN HET KADER VAN PASSEND ONDERWIJS

Sylvia Peters, Eduseries, gaat in op regionale samenwerking en professionalisering in het kader van passend onderwijs. Het project Dyslexie in Transitie staat daarbij centraal: leerkrachten en ib'ers werken daarin op bestuurlijk niveau samen aan een nieuwe aanpak van dyslexie, met ouders, experts en gemeenten met behulp van een praktische online leeromgeving. Praktijk die werkt! 

‘FLIPPING THE CLASSROOM’ IN HET ONDERWIJS: EEN UITDAGING 

Anders nadenken over leren: welke mogelijkheden biedt 'flipping the classroom' om meer maatwerk te bieden in het onderwijs. Wat kun jij hiermee? In deze presentatie wordt ingegaan op praktijkervaringen en bevindingen uit onderzoek. 

‘WAT IS EEN GOEDE LERAAR, HOE BLIJF JE EEN GOEDE LERAAR?'

De wet Lerarenregister is aangenomen! Aad van der Drift, leraar èn regio projectleider bij de Onderwijscoöperatie, gaat samen met Hans Kok, regio projectleider in op het beroep van de leraar: hoe kun jij jezelf in je kracht zetten als leraar? Hoe kun je jouw vakbekwaamheid op peil houden, ook wat betreft de herregistratie waarvan de kaders momenteel ontwikkeld worden?

INSPIRERENDE DISCUSSIES IN KLEINERE GROEPEN

Aan de hand van onderwerpen die de revue zijn gepasseerd, discussiëren we het tweede deel van de middag in kleinere groepen over de mogelijkheden van ICT voor jouw ontwikkeling als leraar en de samenwerking binnen jouw team en tussen team van jouw bestuur of samenwerkingsverband. Je gaat naar huis vol inspiratie voor je eigen praktijk.

WAAR EN HOE LAAT?

 

Focus op de leraar! vindt plaats op:

woensdag 12 april 2017 van 15.30-19.30 uur

 

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht